VÅRE TJENESTER

  • Medic Sør er en privat leverandør av helseberedskap.
  • Vi tilbyr autorisert helsepersonell som ambulansepersonell, sykepleiere og leger.
  • Vi stiller med fullverdig sykestue inneholdende alt av medisiner og utstyr.
  • Vi kan også tilby enklere førstehjelpstjenester etter ditt behov.