OM OSS

Medic Sør AS er en privat tilbyder av helseberedskap ved store events, som konserter og festivaler, idrettsarrangement m.m.

Medic Sør AS tilbyr fullverdig helseberedskap som ivaretar sikkerheten ved ditt arrangement. 

Medic Sør AS består av faglært personell (leger, ambulansepersonell, sykepleiere).