Medic Supervisor

Medic Supervisor er en personlig konsulent som bistår før, under og etter ditt arrangement. 

En viktig oppgave er å være en koordinator mellom deg og dine opp mot andre viktige samarbeidspartnere og etater som politi, brann, sikkerhet og helse. 

Vi tilbyr derfor: 

  • - kartlegging / behovsbelysning
  • - planlegging, gjennomføring og evaluering
  • - koordinering opp mot andre etater (brann, politi, sikkerhet)
  • - kontakt med lokalt helsevesen (lokal ambulansetjeneste, legevakt, sykehus)
  • sluttrapport / statistikk