Covid-19- test for koronasertifikat på arrangementer


Medic Sør AS tilbyr Covid-19-testing til koronasertifikat for bruk på arrangementer i hele Sør-Norge . Denne tjenesten er gratis for publikum og for arrangør.

Vi er godkjent av helsedirektoratet til å utføre testing på alle typer event.

Negativ koronatest sidestilles med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19-sykdom. Bruk av koronasertifikat på større arrangementer kan åpne for flere deltakere.

For at koronasertifikatet skal vise grønt må den som innehar sertifikatet være beskyttet eller ha negativ test som ikke er eldre enn 24 timer.

Testen som utføres er en antigen hurtigtest som taes i ytre del av nesen. Svar vil foreligge  på  appen helsenorge innen 1 time fra prøvetaking.  Koronasertifikatet er gyldig i 24 timer fra prøvesvaret foreligger.

Ta kontakt så tidlig som mulig om du trenger hurtigtesting på ditt event/arrangement.  post@medicsor.no